Nederlands Français English


  19 / 03 / 2020

Alle kandidaat dekhengsten derde fase hengstenkeuring krijgen dekbrevet

PhotosOmwille van de overheidsbeslissing inzake het coronavirus werd vorige week het keuringsevenement BWP 2020 (derde fase) vroegtijdig stopgezet. Aangezien het dekseizoen 2020 voor de deur staat, moest er snel een beslissing genomen worden over het al dan niet gekeurd zijn van de jonge kandidaat dekhengsten die deelgenomen hebben aan de derde fase van de BWP hengstenkeuring. Het is inmiddels duidelijk dat een bijkomend selectiemoment op korte termijn niet kan georganiseerd worden en dat het dan ook niet aangewezen is om deze jonge hengsten nog langer in training te houden.

Het BWP hecht veel belang aan de derde fase en het beoordelen van de kandidaat hengsten onder het zadel. Niettemin is in overleg met de betrokken partijen en in het belang van de verdere goede werking van BWP beslist om alle jonge kandidaat dekhengsten van 3 tot en met 8 jaar die aantraden op de derde fase definitief goed te keuren. Eerder kregen de vijf kandidaat dekhengsten van 9 jaar en ouder ook al de goedkeuring.

De jonge kandidaat dekhengsten zullen later zoals gebruikelijk na vijf jaar dekdienst geëvalueerd worden op hun sportresultaten die zij behaald hebben in de wedstrijden jonge paarden LRV/KBRSF en de hengstencompetities.

Het BWP beseft dat hiermee afgeweken wordt van de normale selectieprocedure en dat dit groot aanbod van jonge hengsten de keuze voor de fokkers bemoeilijkt. Ze roept de fokkers op om jonge hengsten toch kansen te geven maar de beschikbare informatie kritisch te beoordelen bij hun hengstenkeuze. Het BWP wenst de fokkers veel succes in het komende fokseizoen.

In het volgende tijdschrift Equitime zullen deze hengsten nog eens in beeld gebracht worden met foto en informatie over de moederlijn.